Ngôn ngữ:
  • Hotline: 84 906.118.828 / 9622.66.279
    Tel/Fax: 84 225 3654.488 / 3654.468

    cuongpham-ceo@cuongphatlogistics.com
  • Địa chỉ

    P.414 Tầng 4, Nhà khách Hải Quân, số 5 Lý Tự Trọng, P.Minh Khai, Q.Hồng Bàng, TP.Hải Phòng, Việt Nam

Hình ảnh công ty

Lượt xem: 405 | Cường Phát Logistics

Hình ảnh công ty
Công ty TNHH Thương mại và Tiếp vận Cường Phát
Công ty TNHH Thương mại và Tiếp vận Cường Phát
Công ty TNHH Thương mại và Tiếp vận Cường Phát
Công ty TNHH Thương mại và Tiếp vận Cường Phát
Công ty TNHH Thương mại và Tiếp vận Cường Phát
Công ty TNHH Thương mại và Tiếp vận Cường Phát
Công ty TNHH Thương mại và Tiếp vận Cường Phát
Công ty TNHH Thương mại và Tiếp vận Cường Phát
Công ty TNHH Thương mại và Tiếp vận Cường Phát
Công ty TNHH Thương mại và Tiếp vận Cường Phát
Công ty TNHH Thương mại và Tiếp vận Cường Phát

Chúng tôi đang cung cấp các dịch vụ tốt cả về Giá cả và Chất lượng.